Những Quy Định Mới Về Thời Hạn Đăng Kiểm Xe Ô Tô

Quy định mới có sự thay đổi về chu kì đăng kiểm và kiểm tra xe hơi kinh doanh vận tải : Nền tảng khoản 2, phụ lục xi ban bố đi kèm thông tư 16/2021/tt-bgtvt ( chính thức hiệu lực từ ngày 1-10-2021 ) , chu kì thẩm định và kiểm tra với xe […]

Những Quy Định Mới Về Thời Hạn Đăng Kiểm Xe Ô Tô Read More »