Công Nghiệp Nặng Sài Gòn

Các tiêu chuẩn về Mạ nickel hóa học

Các tiêu chuẩn về mạ nickel hóa học

Lớp mạ nickel hóa học ( mạ nickel không điện ) là lớp mạ sử dụng phương pháp phản ứng hóa học để phủ một lớp nickel – phốt pho lên bề mặt vật liệu.

Các tiêu chuẩn quốc tế thông dụng thường được sử dụng trong việc đánh giá chất lượng lớp mạ nickel như sau ;

  • AMS-2404
  • AMS-C-26074
  • ASTM B-733
  • ASTM-B-656
  • Mil-C-26074E
  • MIL-DTL-32119
  • IPC-4552
  • IPC-7095
Các tiêu chuẩn về mạ nickel hóa học
Các tiêu chuẩn về mạ nickel hóa học

Tiêu chuẩn Nickel hóa học AMS-2404 :

Class 1 ( loại 1 ) : Khử khí hydro bằng nhiệt, không xử lý nhiệt sau khi mạ.

Class 2 ( loại 2) : Làm cứng lớp mạ bằng nhiệt độ từ 232°C

Class 3 ( loại 3) : Xử lý từ nhiệt độ là 191°C để tăng cường tính bám dính cho hợp kim nhôm và hợp kim berili không thể nhiệt luyện.

Class 4 ( loại 4) : Xử lý từ nhiệt độ là 121°C để tăng cường tính bám dính cho hợp kim nhôm có thể nhiệt luyện.

Nếu trong tiêu chuẩn không nhắc đến class ( loại ) nào thì sử dụng class 1 là mặc định.

Xử lý giảm ứng suất : Các bộ phận thép có độ cứng từ 40 HRC trở lên và đã được mài, làm nguội sau khi xử lý nhiệt phải được làm sạch để loại bỏ nhiễm bẩn bề mặt và giảm ứng suất phù hợp trước khi chuẩn bị mạ. Trừ khi có quy định khác, nhiệt độ không được thấp hơn 135°C trong không ít hơn 5 giờ đối với các bộ phận có độ cứng từ 55 HRC trở lên hoặc không thấp hơn 191°C đối với không ít hơn bốn giờ cho các chi tiết khác.

Khi sử dụng class 2 , các chi tiết phải được xử lý nhiệt ( nung nóng) từ 232°C để tăng độ cứng.

Khi sử dụng class 3 , các chi tiết phải được xử lý nhiệt ( nung nóng) trong vòng 1-1,5h với nhiệt độ từ 191°C.

Khi sử dụng class 4, các chi tiết phải được xử lý nhiệt ( nung nóng) trong vòng 1-1,5h với nhiệt độ là 121°C.

Độ dày lớp mạ : Độ dày tối thiếu của tiêu chuẩn AMS-2404 là : 25um cho nhôm, 13um cho đồng và 38um cho sắt , hợp kim sắt.

Xem thêm  : Dịch vụ mạ niken tại Công Nghiệp Nặng Sài Gòn

Tiêu chuẩn Nickel hóa học MIL-C-26074 :

Khi sử dụng class 1 : Chỉ mạ nickel hóa học, không sử dụng phương pháp nhiệt luyện

Khi sử dụng class 2 : Có thể nhiệt luyện vật liệu , nhưng không được thấp hơn 260°C.

Khi sử dụng class 3 : Không được xử lý nhiệt luyện hợp kim nhôm, Làm nóng từ 180-200°C trong vòng 1 đến 1,5h sau khi mạ nickel để tăng độ bám lớp mạ.

Khi sử dụng class 4 : Có thể xử lý nhiệt luyện hợp kim nhôm, Làm nóng từ 115-125°C trong vòng 1 đến 1,5h sau khi mạ nickel để tăng độ bám lớp mạ.

Khi sử dụng Grade A : Độ dày nhỏ nhất là 0.001 inch ( 0.0254 mm)

Khi sử dụng Grade B : Độ dày nhỏ nhất là 0.0005 inch ( 0.0127 mm)

Khi sử dụng Grade C : Độ dày nhỏ nhất là 0.0015 inch (0.0381 mm)

Xem , tải tài liệu tiêu chuẩn tại : MIL-C-26074

Tiêu chuẩn Nickel hóa học ASTM-B773 :

Xem tài liệu tại đây : Astm-b733-electroless-nickel-plating.pdf

 

Scroll to Top