Công Nghiệp Nặng Sài Gòn

Sửa Chữa Hệ Thống Thay Dao Tự Động Máy CNC

Bộ thay dao tự động ( ATC ) được sử dụng trong máy công cụ điều khiển số bằng máy tính (CNC) để cải thiện năng lực sản xuất và mang công cụ của máy. ATC thay đổi công cụ nhanh chóng, giảm thời gian làm việc không hiệu quả. Chúng thường được sử dụng để cải thiện khả năng làm việc của máy móc với một số công cụ. Chúng cũng được sử dụng để thay đổi các dụng cụ bị mòn hoặc hỏng. Đó là một bước nữa để tự động hóa hoàn toàn. – Nguồn : Wiki

Dịch vụ sửa chữa hệ thống thay dao tự động :

 

 

Scroll to Top